psykologi  PSYKOLOGI

| Home | | Referencer | | Hvem er jeg? | | Kontakt | | Diverse | | Psykologi |      

Psykologi: Opdragelse

Alice Miller. Noter til bogen bogen
I begyndelsen var opdragelsen (et godt værk om opdragelse):

Millers psykologi bliver her beskrevet i punktform:
 • Kritik af ”den sorte pædagogik”
 • ”Det er opdragerne – ikke børnene – der har brug for pædagogikken” (91)
 • Interesserede sig for Hitlers barndom
 • Hitler blev ”født uskyldig”, men blev opdraget på en destruktiv måde.
 • Hitlers familiestruktur kan karakteriseres som prototypen på det totalitære regime. Den brutale hersker er faderen. (92

  Typisk udtalelse i Millers psykologi: ”Alle råd om børneopdragelse røber mere eller mindre tydeligt en række meget forskellige behov hos den voksne.” (92) Fx ”ubevidst behov for at videregive de ydmygelser til andre, man engang selv har lidt.” (92)
  Barnet har brug for sjælelig og legemlig ledsagelse. Ledsagelsen skal bestå af

  1) agtelse for barnet
  2) Respekt for dets rettigheder
  3) Tolerance over for dets følelser
  4) Villig til at lære af dets adfærd
  Opdragelsestyper og psykologi

  1) Autoritative stil: ”rationel og demokratisk form, hvor både forældres og børns rettigheder respekteres.” Skaber kompetencer (98/99).

  2) Autoritære stil: Store krav og til tider afvisende. Faste, indiskutable regler. Børnene har tendens til nervøsitet, kede af det.

  3) Permissive stil: Overdreven tolerant og tilladende. Barnet bestemmer selv. Dets ønsker kommer før de voksnes. Manglende koncentration, uro, gav op ved opgaver.

  4) Uinvolverede stil: Både krav-undvigende og ikke-responsiv. Svigt. Typisk for belastede familier. Forældrene sørger for sig selv (101

  Referencer: Dion Sommer: Barndoms-psykologi, 1996, Den nye psykologihåndbog (Mogens Brørup m.fl.), Alice Miller: I begyndelsen var opdragelsen


  Humanistisk psykologi

  Maslow (1908 – 70): Behovspyramide
  Maslows behovspyramide: en firkantet trekant

  Begreberne i behovspyramiden kan variere i forskellige bøger om psykologi. Eksempelvis tales der ofte om egobehov i stedet for præstationsbehov, ligesom begrebet selvaktualisering ofte bruges i toppen.


  Erhvervspsykologi

  Ledelse - 4 Ledertyper

  1) Den autoritære:
  Ingen medbestemmelse
  Leder dominerer på alle felter
  Afstand mellem leder og gruppe

  2) Den demokratiske:
  Medbestemmelse
  Skabe selvstændighed
  Nærhed

  3) Laissez-faire:
  Passiv, uengageret
  afstand

  4) Den situationsbestemte:
  Blander de 3 ovenstående typer.

  Lederskab og autoritet

  Autoritetens baggrunde (Max Weber):
  Weber interesserede sig for at finde ud af, hvad der skaber autoritet. Disse baggrunde kan være:
  1) Rationelle
  - fornuftsmæssige grunde til at følge en leder

  2) Traditionelle
  - stærk tro på, at sociale strukturer (hierarkier) må videreføres

  3) Karismatiske

  - lederens personlige og kommunikative egenskaber
  Kilde: Weber, 1921 in Foundations of psychology (større værk om psykologi)

  Vrooms situationsanalyse (1984)

  Vrooms psykologi: Ved vigtige beslutninger kan lederen stille sig selv en række spørgsmål:
  Har jeg nok information til at tage den rigtige beslutning?
  Er mit problem velstruktureret?
  Er det vigtigt, at mine underordnede accepterer min beslutning?
  Er der en tids-begrænsning?
  Hvor vigtig er tiden?
  Kan jeg tage beslutningen uden at inddrage medarbejderne?
  Vil min beslutning skabe konflikt?

  McGregors X/Y teori: Lederes opfattelse af medarbejdere

  X-opfattelsen:
  Medarbejderne er dovne
  Arbejder af nødvendighed
  De har ikke brug for udfordringer

  Y-opfattelsen:
  Medarbejderne er glade for arbejde
  Ønsker respekt for deres arbejde
  Med respekt og tillid vil de arbejde seriøst og hårdt.
  Ifølge McGregors psykologi har for mange ledere en X-opfattelse af medarbejderne.

  Stress

  Typiske ”stressorer” (forhold, der giver stress):
  Overbelastning
  Mangel på indflydelse
  Ensformigt arbejde
  Rollekonflikt
  Fare
  Fysiske omgivelser
  Ansvar for andre
  3 faser ved stress:
  Fase 1: Alarmtilstand
  - adrenalin
  - øget opmærksomhed
  - forøget hjerteaktivitet
  Fase 2: Modstandsfasen
  - mindre opmærksomhed
  - fejl
  - spændinger, hovedpine, træthed
  Fase 3: Udmattelsesfasen
  - somatiske reaktioner forværres
  - forvirring, dårlig hukommelse, følelsesmæssige svingninger
  - højere sygefravær
  - angst, depression, psykose
  Kilde: Den nye psykologihåndbog (grundbog i psykologi)

  Stressmestring

  1. Arbejdsændringer:
  - jobberigelse
  - organisatoriske grænser
  - nedsat timetal
  2. Livsændringer:
  - sundere livsstil, familiesituation
  3. Individuel mestring:
  - kognitive ændringer

  Narcissisme

  Definition:
  Narcissisme: ”En psykisk lidelse, hvor den erotiske drift rettes mod personen selv; symptomerne er bl.a. sygelig selvoptagethed og manglende evne til at knytte følelsesmæssige bånd til andre mennesker ”
  Myte fortalt af Ovid (43 f.Kr. – 17 e.Kr.): Narcissus forelsker sig i sit eget spejlbillede.

  S. Freud (1856-1939) om narcissisme
  1. Selvkærlighed
  2. Primær narcissisme: tidlig udviklingsfase, hvor barnet retter libido mod sig selv. Barnet er sit eget kærlighedsobjekt (kritiseret af nyere forskning). Sekundær N: a) forfængelighed, egoisme, selvtillid, stolthed (’normalt’). b) mister forbindelsen til virkeligheden (sygelig). 3. Objektvalg
  Freud blev selv kritisk over for sin teori.

  Karen Horney (1885-1952)
  Narcissisme er et forsvar imod mindreværdsfølelse, altså ikke selvkærlighed.
  Horney: ”narcissisme er ikke udtryk for menneskets kærlighed til sig selv, men fremmedhed for sig selv.” Horney vender så at sige Freud på hovedet.

  Heinz Kohut (1913-1981)
  Heinz Kohut: N er en måde at forholde sig til andre mennesker på.
  Moderens indlevelsesevne i de første år er afgørende.
  Barnet skaber fantasiforestillinger for at forsvare sig mod angst og frustration: ”jeg er perfekt”, ”mor (som jeg er en del af) er perfekt”.
  Barnet lærer – normalt – at kende virkeligheden.

  ”Narcissistisk personlig-hedsforstyrrelse”
  Voldsom selvovervurdering og selvoptagelse
  Har tilsyneladende masser af selvtillid samt ønsker om store præstationer.
  Trang til at være i centrum
  Tendens til misundelse
  Tendens til at nedvurdere dem, som får succes.
  Manglende empati.
  (Kilde: Udviklingens Veje, s. 64-69 og Den nye psykologihåndbog).

  Mulige årsager til narcissisme:
  1. Barnets forældre har for store ambitioner ift. barnets udvikling (stor afstand ml. jeg og ideal-jeg).
  2. Overbeskyttende binding til moderen. Barnet lærer ikke at kende virkeligheden og beholder derfor sine fantasiforestillinger (”jeg er perfekt”, Horney).
  3. Usikkert og uberegneligt forhold ml. moderen og barnet. Barnet får ikke opfyldt narcissistisk behov. Kilde: Udviklingens veje, s. 64-68.
  Bøger Schultz Larsen, Ole: Udviklingens veje (64-70), Systime, Århus 1991
  Brørup m.fl.: Den nye psykologihåndbog, Gyldendal Uddannelse, 2. udg., KBH 2003
  Bjerg, Jens (red.): Gads psykologileksikon, Gads Forlag, KBH 2004

  Hvad er psykologi?:
  Nudansk Ordbog:
  ”Sammenhængen mellem bevidsthedsliv og adfærd hos mennesker og dyr, og studiet heraf” (s. 1100)
  ”Klinisk psykologi: Studiet og behandlingen af psykiske lidelser” (ibid.) Bredere definition på psykologi
  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesket:
  Sanser
  Tænker
  Lærer
  Føler
  Udvikler sig
  (Jf. fx Bekendtgørelsen for faget Psykologi C).

  Hvad er tænkning?: En mulig definition: Tænkning forekommer, når vi laver:
  Problemløsning
  Logiske slutninger
  Begrebsdannelse
  Hukommelse
  (Jf. fx Gads Psykologileksikon)

  Forskellige ”kerneområder” inden for psykologi:
  Socialpsykologi
  Udviklingspsykologi
  Kognition og læring
  Personlighed og identitet
  (jf. Bekendtgørelsen for Psykologi)

  mere om psykologi