psykologi  PSYKOLOGI

| Home | | Referencer | | Hvem er jeg? | | Kontakt | | Diverse | | Psykologi |      

mere om psykologi

Køn

Teori om køn: Pierre Bourdieu [bur'djø], (1930-2002)

Professor i sociologi. Nævnes ofte i forbindelse med psykologi og køn.

Forfatter til bogen Den maskuline dominans (1998). Teorien i bogen lyder således:

Ifølge Bourdieu eksisterer der en maskulin dominans i samfundene. Den eksisterer i religioner, kulturer, sprog, myter og meget andet.

Den maskuline dominans vil hele tiden reproducere sig selv. Simpelthen fordi vi fra fødslen opdrages og påvirkes af et samfund, som allerede er præget af maskulin dominans. Man lærer at være kvinde og mand (dette kaldes i psykologi 'social læringsteori').Samfundets strukturer (som er maskulint dominerede) bevæger sig ind i hovedet på mennesket (strukturerne inkorporeres skriver han) og bliver der. Derfor er dominansen ikke kun et ydre fænomen, fx i virksomhedskulturer m.m. Den eksisterer også som et indre mentalt fænomen hos begge køn. Bourdieu kalder det med akademisk sprog det androcentrisk ubevidste, dvs. en ubevidst tendens til at opleve det mandscentrerede og alt, hvad der hører til det, som det mest naturlige, selvfølgelige.

Det androcentrisk ubevidste giver os en tendens til at forbinde det feminine med det bløde, svage, passive, underdanige og det mandlige med det hårde, stærke, aktive, magtfulde. Dette ubevidste tankeskema eksisterer ikke kun hos mænd, men i lige så høj grad hos kvinder.

Kvinderne er med til at opretholde den maskuline dominans (fx vælger de ofte magtfulde mænd, og støtter sig til magtfulde mænd). Bemærk også særligt maskulint dominerede kulturer, hvor selv kvinderne kan være fortalere for kvindelig omskæring og tvangsægteskaber.

Bourdieu fremhæver, at kvinder ofte møder nogle negative konsekvenser, hvis de opnår høje stillinger (fx direktør, minister): Barnløshed, sent ægteskab, problemer i hjemmet.

Et centralt begreb er habitus: menneskets ikke-bevidste antagelser om verden. Habitus danner betingelserne for det enkelte menneskes handlinger.

Bourdieu nævnes ofte i forbindelse med køn og psykologi.