Kategorier
Korrekturlæsning

Åbne op, rigtigt eller forkert?

Udtrykket “åbne op” er med i Den Danske Ordbog.

Men hvorfor hævder nogle sprogbrugere skråsikkert, at det er forkert?

Det mest udbredte argument er, at udtrykket indeholder redundans, eller med andre ord: Ordet “op” opfattes som overflødigt, når det kommer efter “åbne”. På samme måde som ordet “rund” er overflødigt i sætningen “Han tegner en rund cirkel”.

Men er det forkert at sige “åbne op”?

Lad os se på et par eksempler:

“Jeg har aldrig åbnet op over for andre.” (her viser “op”, at det er i følelsesmæssig (og billedlig) betydning).

Lad os prøve uden “op”:

“Jeg har aldrig åbnet over for andre.”

Uden “op” synes der at mangle et ord. Man kan finde mange andre lignende eksempler:

“De var skeptiske, men begyndte senere at åbne for idéen.”

Kan ændres:

“De var skeptiske, men begyndte senere at åbne op for idéen.”

I ordbogen er “åbne op” nævnt med flere forskellige betydninger, én af dem er “åbne sig”, dvs. i overført betydning.

I ordbogen står der også, at “åbne op” kan betyde “skabe grundlag og mulighed (for)”.

Ordet “op” har 15 forskellige betydninger. Ja, faktisk langt flere, for mange af de 15 grundbetydninger er opdelt i underbetydninger, som i øvrigt også kan variere efter deres brug og kontekst. Det er nok mere rigtigt at tale om mindst 30 forskellige betydninger.

Med de mange betydninger kan man i mange tilfælde – men ikke alle – finde gode grunde til at bruge “op” efter “åbne”. Hvis man hævder, at det er redundant, skal man med andre ord have helt styr på de 30+ forskellige betydninger.

I det engelske sprog er udtrykket “open up” helt almindeligt.

“… and they were all shouting ‘Open up! Open up!’ for the guards had…” (Hemingway)

“I think that Mayor Pete should open up the doors…” (New York Times, 2019)

Herhjemme er udtrykket også meget udbredt og kan findes i både ældre og nyere litteratur.

åbne op
Troels Kløvedal, Alle mine morgener på jorden: Mit autodidakte liv (Gyldendal)

At tilføje ordet “op” kan som vist have en tydeliggørende virkning i kommunikationen. Og derfor er der ingen grund til at kritisere politikere, som siger “åbne op”.

Kan man åbne Danmark op?

På Sproget.dk (Dansk Sprognævn) kan man se eksempler, hvor “åbne op” betyder noget i retning af “at give adgang til”. Måske er det grunden til, at statsministeren hele tiden taler om at åbne Danmark op.

Eller er det, fordi ordet “op” også kan…

“… bruges for at angive en bevægelse hen imod et mere tilfredsstillende eller velfungerende niveau”

(Den Danske Ordbog)

I denne betydning har vi fx “at friske op”, “at stramme op”.

At åbne Danmark op betyder måske “åbne Danmark til et mere tilfredsstillende og velfungerende niveau”?