Janbys grammatikapp

Test din viden om grammatik

Skal der stå ligger eller lægger i denne sætning?


Han brevet på bordet.

Skal der stå kører eller køre i denne sætning?


Han en tur i sin bil.

Skal der stå af eller ad i denne sætning?


De kørte ned bakken.

Skal der stå af eller ad i denne sætning?


Han tog hatten .

Skal der stå nogen eller nogle i denne sætning?


I torsdags var af eleverne ikke i skole.

Skal der stå kunne eller kunnet i denne sætning?


Hun har synge.

Hvordan staver man denne frugt?
Hvilket ord er stavet rigtigt?


Individualitet Individuallitet individualittet Ingen af dem.