andengrads ligning
Indtast A: (Decimaltal skrives med punktum)
Indtast B: (Decimaltal skrives med punktum)