Løs andengradsligning onlineandengrads ligning

Indtast A: (Decimaltal skrives med punktum)
Indtast B:
Indtast C:Man løser 2. gradsligninger på følgende måde:1) Først skal diskriminanten findes med denne formel:

diskriminant andengrads ligning

Hvis diskriminanten er et negativt tal, kan man ikke finde værdien for X. Man skal derfor ikke gå videre til punkt to.

Men er den 0, kan der findes én værdi, og er den over 0, kan der findes to værdier.

2) Dernæst sættes diskriminanten ind i denne formel:

andengrads ligning

Læg mærke til, at der både står plus og minus. Det betyder bare, at du skal lave udregningen to gange: Én, hvor du regner med plus, og én hvor du regner med minus.

Hvis din diskriminant var 0, vil du se, at du får det samme resultat, uanset om du regner med plus eller minus.