Kategorier
Dansk

Analysemodel til novelle eller roman

Tips til analysemodellen En analysemodel er kun vejledende. Egentlig burde man have en bestemt model til hver eneste novelle. Men for mange er det alligevel en fordel med denne meget generelle rette SE MERE HER...
Kategorier
Dansk

Analyse af Ulykken af Tom Kristensen – Fascination af destruktion

Centrale spørgsmål Hvilken kunstretning er det? Det er et meget tydeligt eksempel på ekspressionisme. Ekspressionismen er klart overdrevet i teksten, faktisk så meget, at det skal tolkes som en pa SE MERE HER...
Kategorier
Dansk

Et dukkehjem af Henrik Ibsen – Citater og temaer

I citaterne er der indsat sidetal, så du hurtigt kan finde dem. Du kan downloade dramaet her. Nora i samtale med fru Linde i begyndelsen af dramaet: “Så lukked jeg mig inde og sad og skrev hve SE MERE HER...
Kategorier
Dansk

Det moderne gennembrud (1870 – 1890) Tre k’er

I 1871 begyndte Georg Brandes forelæsningsrækken “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes europæiske Litteratur“. Der var tale om en kritisk gennemgang af litteraturen og kunsten i 18 SE MERE HER...