Kategorier
Dansk

Det moderne gennembrud (1870 – 1890) Tre k’er

I 1871 begyndte Georg Brandes forelæsningsrækken “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes europæiske Litteratur“. Der var tale om en kritisk gennemgang af litteraturen og kunsten i 1800-tallet. Blandt de grundlæggende pointer ser vi især tre:

1) Dansk litteratur er ikke fulgt med tiden!
2) Litteraturen skal følge de internationale strømninger.
3) Litteratur skal sætte problemer under debat! – fx emner som ægteskab, religion og kønsroller

(Dette er ikke de tre k’er – de kommer længere nede).

Litteraturen i det moderne gennembrud sætter problemer under debat. Historierne kan fx handle om fattigdom og de elendige boligforhold (fx Pontoppidan), som var en realitet for mange i samtiden. En del tekster handler også om kvindens stilling i 1800-tallet (fx Henrik Ibsen og “Et dukkehjem”). Og så er der religionen, hvor forfatterne typisk har en kritisk indstilling.

saxo bøger online

Forholdet til romantikken

Det moderne gennembrud indeholder en klar kritisk holdning til romantikken (1800-1870). De to perioder er på mange måder modsætninger til hinanden.

Romantik Moderne gennembrud
Religiøst verdenssyn
Gud styrer menneskets liv
Mennesket har en sjæl
Dannelsesroman (Hjem – Ude – Hjemme)
Kunsten skal vise det skønne

Antireligiøst verdenssyn
Miljø, arv og drifter styrer menneskets liv
Mennesket er et driftsvæsen
Udviklingsroman (Hjem – Ude – Ude)
Kunsten skal sætte problemer under debat

Lad os sammenligne to malerier.

Romantik


P.C. Skovgaard (1817 – 1875): Bøgeskov i maj (1857)

Moderne gennembrud

moderne gennembrud billeder
P.S. Krøyer (1851 – 1909): Landbyhattemagere (1880)

Skovgaard viser en idyllisk verden, hvor alle problemer er trængt væk, hvorimod Krøyers Landsbyhattemagere viser usle arbejdsforhold og nød. Drengen til venstre i Krøyers billede synes at kigge mod beskueren med et sørgmodigt blik, ja, måske nærmest et råb om hjælp.

De tre K’er: Kirke, Klasse og Køn

De tre K’er er nemme at huske, når man vil holde styr på, hvad der er typisk for litteratur under det moderne gennembrud. I nogle værker er der en direkte religionskritisk holdning, ligesom temaet klasseforskelle ofte dukker op. Det sidste K, altså køn, ser vi fx i Henrik Ibsens kendte værk “Et dukkehjem”, hvor hovedpersonen Nora vælger at forlade sin mand.

Tekster

Her følger et par forslag til tekster, som kan læses i temaet “Det moderne gennembrud”:

Amalie Skram: Karens jul (novelle, 1885) – En sørgelig historie om den unge mor Karen, som er endt på bunden af samfundet sammen med sit barn

Henrik Ibsen: Et dukkehjem (drama, 1879) download her (PDF) – Nora kaldes et barn i begyndelsen af dette drama. Men hun ændrer sig.

Henrik Pontoppidan: Ørneflugt (novelle, 1894) download her – Centrale temaer som arv og miljø.

Herman Bang: Franz Pander (1885)

Diverse info

Forelæsningerne “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes europæiske Litteratur” blev holdt på Københavns Universitet i perioden 1871 – 1887. De blev udgivet i bogform i et 6-bindsværk. Ud over de allerede nævnte mål med forelæsningerne var det også Brandes’ hensigt at skabe “den frie tankes endelige sejr”.

Forslag til mere litteratur inden for emnet.

Film om det moderne gennembrud

Kulturkamp, kapitalisme og bordelromaner: 1864-1880 (1800 tallet på vrangen 6), DR2, 40 min. Også god til at eksemplificere de 3 k’er.

Danmark mod Danmark – historien som slagmark (1), tilrettelæggelse: Liv Thomsen, dansk tale, TV-optagelse, 40 min., DR2 , 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *