Kategorier
Korrekturlæsning

Fordi at – Rigtigt eller forkert?

For det første vil jeg sige, at der kan være gode grunde til at undgå at efter fordi. For mange mennesker opfatter det som forkert, men der er mig bekendt ikke mange, som vil hævde, at det er forkert ikke at have at efter fordi. I den nyeste udgave af Håndbog i nudansk står der klart, at den rigtige skrivemåde er uden at.

Basta!

Får du korrekturlæsning fra os, kan du derfor være sikker på, at det kommer til at stå uden at.
fordi-at
Men er det forkert? Det korte svar er nej.
Dansk Sprognævn skriver: “det bør næppe regnes for ukorrekt at sige fordi at”, men anbefaler klart, at det udelades i skriftsproget for ikke at forstyrre læsningen hos alle dem, som mener, at det er forkert.

Det er så udbredt i talesproget, at vi nok må erkende, at det er en fast del af vores sprog. Desuden kan man se forbindelsen i mange skrifter gennem historien.

“Og det ærgrede ham, men ikke så meget fordi at skyggen var borte” (H.C. Andersen: Skyggen)

“Fordi at hand vaar aff Dauids Huss oc slect” (Frederik den Andens Bibel 1589. Det skal for god ordens skyld nævnes, at denne sammensætning blev ændret i nyere udgaver. Man har senere vurderet, at ‘at’ skulle fjernes).

“Du vil nok give mig en Skose, Broder! / Fordi at mine Fødder er saa store?” (Adam Oehlenschläger: Pladsen uden for Aladdins Pallads)

“Tak, fordi at du opstod / og fik døden under fod!” (Thomas Kingo: Som den gyldne sol frembryder)

Argumentet imod “fordi at” er, at der ikke må være at efter en konjunktion. I Retskrivningsordbogen og Ordnet.dk fremgår det, at fordi netop er en konjunktion. Hvis det var rigtigt, ville man fx ikke kunne sætte at efter og og men. Men er følgende sætninger forkerte?

“Finder retten, at den ankede afgørelse skal ændres, men at betingelserne for, at retten kan afsige realitetsdom […]” (Retsinfo)

“Men at han er steget op, hvad andet betyder det […]” (Paulus’ Brev til Efeserne Kapitel 4)

Et bedre argument er, at man altid bør undgå overflødighed i sproget, redundans. Man bør ikke skrive “bakke baglæns” eller “tegne en rund cirkel”. Af samme grund kan man slette at.

Som skrevet øverst sletter jeg altid at efter fordi. For på denne måde er der ikke nogen, som opfatter det som forkert. Det giver en bedre kommunikation, når læseren ikke begynder at undre sig over forbindelsen – eller endnu værre: Lader sig irritere af den.

Komma ved “fordi at”

Problemet med “fordi at” er også, at kommaet ofte kommer til at stå forkert. Mange tænker, at kommaet nok skal sættes før at, hvilket er forkert. For ledsætningen begynder med ordet fordi. Så hvis man sætter grammatisk komma i en sætning med fordi, så skal kommaet komme før fordi.

Ordet kommer fra det middeldanske udtryk ‘for thy (at)’, ‘for det (at)’, en sammensætning, som også regnes for ukorrekt af nogle. Ordet er i Retskrivningsordbogen placeret under konjunktioner. Den samlede pointe skal her være, at det er en fordel at skrive det uden at. Det giver mindre forstyrrelser i læsningen, og der er således bedre fokus på indholdet frem for den grammatiske diskussion. Den skråsikre holdning om, at det skulle være forkert, kan modargumenteres.

I tidsskriftet Mål og mæle har emnet været debatteret flere gange. Her bringer vi et eksempel (Mål og mæle 4-99), som er åndsbeslægtet med ordene ovenfor.