Kategorier
Korrekturlæsning

Hvis eller vis?

Hvornår bruger man hvis?

Hvis kan bruges i mange forskellige sammenhænge, fx til at angive en betingelse, en forudsætning eller en antagelse:

“Hvis vejret bliver godt, kan vi grille.”

Det kan også bruges som spørgende pronomen:

“Hvis bog er det?”

… ligesom det kan bruges til at henvise til en tidligere nævnt person:

“Den mand, hvis kone var præst.”

Hvornår bruger man vis?

Ordet vis bruges i mange forskellige betydninger, fx kan det betyde ‘sikker’:

“Du kan være vis på, at han kommer i morgen.”

I ordbogen fremgår det også, at vis kan betyde ‘ikke ubetydelig eller uvæsentlig’:

“Man har jo en vis indflydelse.”

Andre betydninger:

“Der var en vis (en bestemt) person, som glemte at komme.”
“Læreren var en meget vis (klog) mand.” (her er udtalen helt anderledes [ˈviˀs])

Forkert brug af hvis og vis hører til de mere uanselige former for sprogligt ukrudt, som korrekturlæsningen skal fjerne. Selv meget rutinerede skribenter kan overse fejlen.

Hvis man læser 100 sider af en dansk tekst og tæller, hvor mange gange hvis og vis optræder, vil man hurtigt se, at førstnævnte bruges meget mere end vis.

Hvis kan både bruges som pronomen og som konjunktion.

Nogle gange kan det også hjælpe, hvis man prøver at oversætte ordene til et andet sprog, hvor forskellen er tydeligere.
Fx kan hvis oversættes til if.

Flere eksempler med ‘hvis’ eller ‘vis’

Hvis man kører for stærkt, får man en bøde.
Man har jo altid et vist ansvar for elevernes opdragelse.
Der var en vis person, som ikke forstod reglerne (i betydningen ‘en bestemt’).
Det er ganske vist.
Se Retskrivningsordbogens opslag: Vis