Hvor kan man øve sig på at sætte komma?

Det kan man på Dansk Sprognævns hjemmeside (følg linket). Som du kan se på siden, er der to regelsæt – med og uden startkomma.

Lad os tage et eksempel:

“Han siger, at han kommer i morgen.”

I dette eksempel er der sat startkomma. Man kan sætte kryds og bolle på begge sider af kommaet.

Hvis man ikke bruger startkomma, skriver man det uden komma:

“Han siger at han kommer i morgen.”

Dansk Sprognævn anbefaler, at du ikke sætter startkomma. Du skal blot være opmærksom på, at mange vil opfatte det som en fejl, hvis der ikke er komma i det nævnte eksempel. Det skyldes, at de fleste har lært at sætte startkomma.