Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Komma foran at

Hvornår skal der komma foran at?

Her kommer et par tips, når du skal rette komma.

Lad os begynde med et eksempel.

Han siger, at han kommer i morgen.

Hvorfor skal der (med grammatisk komma) være komma her?

Efter kommaet kommer der et at og derefter et grundled (X – han) og så et udsagnsled (O – kommer). Udsagnsleddet er det ord, som beskriver sætningens handling, mens grundleddet fortæller, hvem eller hvad der udfører handlingen. Altså hvis man skal sige det lidt forenklet!

Man siger i grammatiksprog, at udsagnsled og grundled til sammen danner et nexus (han kommer). Nexus, som i øvrigt betyder forbindelse på latin, er med andre ord kryds og bolle i sætningen. De hænger sammen.

Når du har en sætning med at, skal du undersøge, om der efterfølgende er et nexus.

Her kommer et eksempel, hvor der ikke er neksus efter at.

Han havde tænkt sig at løbe en længere tur rundt om søen.

Læg mærke til, hvad der kommer lige efter ordet at. Der kommer et udsagnsord (at løbe, at gå at køre). Du kan kende dem, altså udsagnsordene, ved, at de beskriver handlinger (eller tilstande, processer). De tre eksempler er udsagnsord i navnemåde: at løbe, at gå, at køre.

Når udsagnsordene står i navnemåde, skal der ikke komma foran.

Gælder det i alle tilfælde?

Næsten…

Hvis man laver en opremsning, kan man godt have komma før navnemåde.

Han skal huske at købe ind, at løbe sin eftermiddagstur, at rette mine kommaer etc.

Og i nogle lidt mere kreative sætninger.

Han tænkte kun på én ting, at møde hende igen.

Denne sætning vil en dansklærer nok rette, så brug evt. tre punktummer eller kolon.

Man skal altså i mange tilfælde ikke have komma før at. Men nogle spørger så: “Kan jeg også undlade at før mine kommaer?”.

Ja, det kan man godt.

Han siger, han kommer i morgen.

Men det giver en lidt anden sproglig stil. Hvis du skriver en rapport, analyse eller et eller andet akademisk, er det bedre at skrive det med at.

Og nogle gange kan det manglende at gøre sætningen tvetydig.

Han så, han kom.

Betyder sætningen “Han så, at han kom”, eller betyder den “Han så et eller andet, og så kom han”?

Med ordet at bliver det som vist mere tydeligt.