Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Kommaet – et ligegyldigt lille tegn

Et så lille tegn kan vel næppe have fortjent den store opmærksomhed, som det har fået? Og er det i det hele taget ikke temmelig ligegyldig, hvor det lige har lyst til at placere sig i sætningerne?

Eller findes der eksempler, hvor det ikke er helt så ligegyldig, om man får rettet sine kommaer?

Manglende komma kan få det til at lyde helt forkert.

Toilettet er kun for gravide børn og ældre.

Hmm… kun for de unge mødre?

Jeg er sulten!
Så spis mit barn.

Her kan kommaet gå ind og gøre sætningen mindre makaber.

Kommaet kan også komme til at fornærme folk, helt uden at ville det.

Hun var en mindre smuk dame.
Hun var en mindre, smuk dame.

Kommaet har fået klar besked af Dansk Sprognævn: Det skal sætte sig mellem to sideordnede adjektiver, som det hedder på grammatiksprog. Forklaring: Hvis du har to adjektiver (tillægsord) ved siden af hinanden (fx mindre og smuk), så skal du sætte et komma imellem, eller et og.

Med et lille komma er sætningen blevet til en kompliment.

Man kan godt undlade kommaet, men så betyder sætningen noget andet. Når kommaet forsvinder fra en sætning som ovenfor, resulterer det i, at ordet mindre ikke længere bliver læst som et tillægsord, men som et ord, som siger noget om, hvorvidt eller i hvor høj grad kvinden er smuk. Det lægger sig til ordet smuk. Og det skal det ikke i det nævnte eksempel.

Videre…

I skal skyde, Vito!
I skal skyde Vito!

Her får kommaet lov til at bestemme, om Vito skal skydes eller ej. De fleste forstår selvfølgeligt den rigtige betydning ud fra konteksten, men der er ingen tvivl om, at det kan forstyrre læsningen, hvis man ikke har rettet kommaet.

Et andet problem opstår, når kommaet sætter sig ind lige bag en adjektivisk ledsætning og ikke rigtigt ved, om det skal komme igen senere i sætningen.

Eksempler med adjektiviske ledsætninger:

Han løb efter manden, der stjal varer i stedet for at passe sin butik.
Han løb efter manden, der stjal varer, i stedet for at passe sin butik.

Han interviewede forfatteren, der havde skrevet gode bøger på mange forskellige caféer.
Han interviewede forfatteren, der havde skrevet gode bøger, på mange forskellige caféer.

Det mest kendte eksempel på komma-misforståelse er også det tåbeligste:

Hænges ikke, benådes.
Hænges, ikke benådes.

Eksemplet er tåbeligt, fordi sætning to jo slet ikke er grammatisk korrekt. Man kan godt sige ”benådes ikke” eller ”han benådes ikke”, men man kan ikke sige ”ikke benådes”.