Kategorier
Korrekturlæsning

Nyeste kommaregler

Du kan altid finde de nyeste kommaregler hos Dansk Sprognævn (følg linket).

Kort fortalt kan du sætte grammatisk komma, dvs. den kommatering, hvor du finder kryds og bolle og herefter sætter kommaet: “Han siger, at han kommer i morgen.”

Men de nye regler (som i øvrigt har eksisteret længe) siger, at man godt må undlade komma foran ledsætninger (bisætninger). I eksempler ovenfor er det altså “tilladt” at undlade kommaet, fordi det står foran en ledsætning.

Men hvis ledsætningen kommer først, skal kommaet med i alle tilfælde:

“Hvis han kommer i morgen, kan vi skrive brevet.”

Typiske kommafejl

Foran infinitiv: “Han forsøger, at følge med.”

Indsat for langt fremme eller tilbage: “Hun læste for, at hun kunne følge med i faget.” Kommaet skal være før for at.

Korrekturlæsningen glatter det hele ud – også de helt små detaljer.