Kategorier
Psykologi - Studieplaner

Omsorgssvigt

Den nye psykologihåndbog, Brørup m.fl., Gyldendal 2001, side 61 – 70
”Tilknytningsforstyrrelse og omsorgssvigt”, Psykologiens veje, Ole S. Larsen, Systime, side 113 – 126
Grundlæggende psykologi og socialpsykologi, Nielsen, Øknom 2006, side 232 – 240
Gads psykologileksikon, Bjerg, Gad 2004, side 410 (definition på ’omsorgs-svigt’)
Else Christensens undersøgelse ”Omsorgssvigt?” (1992), herunder undersøgel-sen “Undersøgelser af 3-årige børn og deres forældre”
Film: Er du mors lille dreng? 1. og 2. del
Undersøgelse af voldens betydning:
Kön och våld I Norden, NORDISKA MINISTERRÅDET FORSKNING
Dion Sommer: Barndomspsykologi, 1996 (Uddrag om 4 opdragelsestyper: Au-toritativ, Autoritær, Permissiv, Uinvolveret)
Undersøgelsen “Hvordan klarer anbragte børn sig som voksne?” fra “Samfun-dets stedbørn” fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Stern, Daniel (2003). En rejse, kl. 10.30. I: Daniel Stern, Et spædbarns dagbog: hvad dit barn ser, føler og oplever (s. 99-108). Kbh.: Hans Reitzel.
”At vokse gennem livets asfalt”, Egon Clausen, Information 26/05/1998

Schaffer, H. Rudolph (2005). Udvikling af tilknytning. I: Rudolph H. Schaffer, Børnepsykologi (s. 141-147). Kbh.: Hans Reitzel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *