Kategorier
Psykologi

Omsorgssvigt

den-nye-psykologi-haandbogBogen Den nye psykologihåndbog er god til den indledende gennemgang af teorier om typer af omsorgssvigt og begrebet tilknytning. Bogens kapitel om omsorg gennemgår også Bowlbys og Spitz’ teorier og undersøgelser.

Bogen skelner mellem fire forskellige typer omsorgssvigt: Passiv fysisk, Passiv følelsesmæssig, Aktiv fysisk, Aktiv følelsesmæssig. Der er en grundig gennemgang af forskeren Else Christensens undersøgelse af omsorgssvigt.

Filmen “Er du mors lille dreng?

Efter at eleverne har læst om forskellige typer omsorgssvigt og forkellige definitioner på begrebet, i denne forbindelse også begrebet ’tilknytning’, er det oplagt at vise dem filmen “Er du mors lille dreng?”

Under filmen skal de observere de forskellige personer og sætte deres noter i et skema i Word. Skemaet skal være opdelt med navne på hovedpersonerne i filmen.

Noter til filmen:

• Anni
Alkohol, gravid som 19-årig, i visse perioder en kasse øl om dagen, glemmer jordmoderbesøg, turbulent graviditet, kan ikke håndtere kontakt til andre, bange for Bjarne (er blevet slået), barnet skal give dem ny start på livet, virker fraværende, har svært ved at lære om børneomsorg/opdragelse, blev selv tvangsfjernet, når Bjarne ikke er der, kan hun ikke passe Jørn, hun kommer fra familie med alkohol, misbrug og vold, skilsmisse, svært ved at styre økonomi, svært ved at give sig tid til Jørn, hendes egne behov kommer først, umoden, kan ikke koncentrere sig, virker deprimeret (meget gråd), virker stolt af barnet, glemmer at bade ham, skifte tøj,

• Bjarne
Selv været i plejefam., da moderen havde alkoproblemer, blev smidt ud fra institutioner, forlader tit inst. I vrede, virker irriteret over barnet, fraværende (mentalt), misbruger, hård ved Jørn, hash, alkohol, hård (måske utro) ved Anni, aggressiv over for pædagoger, lidt bedrevidende, 17-18 år, væk i 6 dage (hashmisbrug), bortvist fra institutionen, skændes tit, hvilket går ud over Jørn, tit ved at tabe barnet, negativ social arv., egoistisk, ingen empati,

• Jørn
3800 gram, 11. juli, bliver mere og mere fraværende, manglende øjenkontakt, tager skade, større tilknytning til pædagoger end til forældre, indelukket, trukket ind i sig selv, får ikke lov til at se moderen i øjnene, under forældrenes skænderi søgte han væk, bliver ikke motiveret, ingen positive tegn (fx smil), sover meget (for meget ifølge pædagogerne), pædagogerne forsøger at rette op på udviklingen,

• Pædagogernes måde at arbejde på
De giver forældrene 3 måneder til at vise, at de kan passe barnet, de placerer forældrene på Bethesda, de bliver overvåget, modtager råd, de overtager hele tiden pasningen af Jørn, prøver at ændre strategi, giver chancer, ”vi mister børn undervejs”, ender med ”frivillig fjernelse”, bruger udtrykket ”overlevelsesstrategier”,

Filmen “Er du mors lille dreng – Ti år efter?

Her får vi bl.a. at se, hvordan drengen Jørn er blevet.

Blandt relevant ekstra-materiale findes fx artiklen “Debat: Er du vores lille dreng?” fra Horsens Folkeblad (13.05.2008) (1550 ord) artikel-id: e103e045

Undersøgelser

“Samfundets stedbørn” fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Undersøgelsen viser, hvordan anbragte børn klarer sig som voksne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *