Kategorier
Korrekturlæsning

Pensl, behandl, klistr, ændr – mærkelige imperativer (bydeform)

Ord i imperativ (bydeform) kan godt komme til at se helt forkerte ud. Det gælder fx ord som pensl, ændr og behandl samt mange andre.

Hvad er reglen?

Bydeform dannes i de fleste tilfælde ved at fjerne et e fra navnemåden. På den måde bliver ”at løbe” til ”løb”. Hvis der er dobbeltkonsonant, fjerner vi lidt mere: ”At drikke” bliver til ”drik”.

Her er der ingen problemer.

Men med en lang række ord kommer det til at se forkert ud. ”At krydre” bliver til ”krydr” i bydeform. ”At behandle” bliver til ”behandl”. Som korrekturlæser er man ikke sjældent nødt til at anbefale andre skrivemåder. Ellers risikerer man, at læseren tror, at der er fejl i teksten. I en kageopskrift kan det fx være mere hensigtsmæssigt at skrive det i en passiv form: ”50 gram gær smuldres (passiv) i vandet” i stedet for bydeform: ”Smuldr 50 gram gær i vandet”, ”Krydr retten med paprika”.

Vores udtale af ordene er en nærliggende forklaring på, at mange skriver ”åben” i sætninger, hvor det burde være ”åbn”. Det kan virke mere rigtigt at skrive: ”Åben lige døren”, men udsagnsordet er stavet forkert, eller rettere: Det er det forkerte ordvalg.

Komma efter bydeform
Kommateringen kan også få en sætning med bydeform til at se forkert ud:

”Husk, at du skal komme i morgen”.

Et andet problem opstår, når man skal skrive bestemte engelske ord i bydeform. Det hedder ”at tape pakken sammen”, men man kan ikke skrive ordet uden e: ”tap pakken sammen nu”. I den slags tilfælde skriver man det i navnemåde, dvs. ”tape”.

Nogle ord kan med fordel skrives med tryktegn. Fx er ”kontrollér” bedre end ”kontroller”, når ordet er i bydeform. Tryktegnet gør det tydeligt, at det ikke er flertalsformen af ”kontrol”.